Blogg om att hoja ett barn

ATEX-direktivet är ett faktum vars huvudsakliga syfte är att skydda zoner som riskerar explosion. Detta direktiv tas bort för att slutföra utrustning och skyddssystem som kan leda till metan eller kolstoftxplosion i en naturlig eller mellanliggande skola. Denna princip är rätt plats för bevis för gruvor där det är en mycket stor explosionsrisk.

Chocolate slim

Detta material betyder atex krav mot de aktuella enheterna. Det bör dock noteras att dessa är allmänna krav som kan utvecklas av andra material. Man bör emellertid komma ihåg att särskilda krav på något sätt inte kan skilja sig från principen.En av reservationerna av atex är behovet av att kontrollera och märka enheten eller skyddssystemet när det gäller samarbete med säkerhetskrav. Sådan kontroll utförs av anmälningsorganet, och varje enhet ska förses med CE-märket, vilket bör vara läsbart för allt. CE-märkningen är avsedd att omfatta användbarhet, hälsoskydd och miljöskydd.Dessutom bör rätter och skyddssystem ordnas i Ex-märkningen - det vill säga den särskilda märkningen av explosionsskydd.Både utrustning och säkerhetssystem som fungerar / att vara i närheten av explosions metan och koldamm orsakas av en skyldig enligt viljan teknisk support. Det antas på analysplattformen om eventuella skador under arbetet. På samma sätt måste både kända och element göras.Apparater, skyddssystem, delar, underenheter bör köras från sådana produkter som inget system kan lägga till tändningen. Detta innebär att de inte kan vara brandfarliga och dessutom kan de inte falla i en kemisk reaktion med en explosiv atmosfär. Detta innebär att de inte kan otillräckligt påverka explosionsskyddet i någon åtgärd. Det måste finnas solid korrosion, utnyttjande, el, mekanisk styrka och temperatureffekter.ATEX-direktivet handlar främst om värdet av mat och människors hälsa.