Finansiella redovisningssystem

I den nya moderna världen utan datorer och korrekt programvara skulle många företag upphöra att vara det. Och det handlar inte om varumärken från den ekonomiska, redovisnings- eller IT-delen. Normala affärer

Momsfaktura for kassaapparat

När vi bedriver vår verksamhet kommer vi förr eller senare att se fakturaskrivningspunkten. Här är frågan om vilket program som ska användas, det vanliga svaret är Symphony. Symfoniprogrammet stöder körning i

Laserbelysning for hemmet till jul

Belysning är en oskiljbar del av det inre i vårt hem. Först och främst ger det ljus, lyser rummet och utför ofta och dekorativa roller. Det finns många typer av belysning