Programvara 315

I början, innan du startar resolutioner om köp av mjukvara för ett namn eller företag, bör du ges möjlighet att demonstrera och bli bekant med dess data och funktioner. Projektet kan