Tolk tjanster ett moms

Skattekassan är ett av de viktigaste arbetsredskapen för alla som bestämmer sig för att driva ett privat företag. Det finns ingen anledning för oss om vi är ägare till en butik,

Kladtillverkare forti

På lördagen gjordes en visning av den senaste samlingen av den lokala klädtillverkaren. Evenemanget lockade en stor mängd tittare, som var tvungna att kolla vad designerna hade gjort för sammanslagningssäsongen. Bland

Nar jag valde en kurs blev jag guidad

Om vi tänker på vilka studier vi ska välja, låt oss också tänka på våra färdigheter när och om möjligheterna att få ett bra yrke. En av de vackraste produktionerna är