Cyclone cykloner verksamhetsprincipen

ADHD, bokstavligen från engelska. Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en mekanism för uppmärksamhet underskott hyperaktivitet störning. Han uppmanar att den psykiska störningen lidit på detta sätt kommer att manifestera nästan fullständig brist på konsekvenser för att skapa kognitiva uppgifter och ständigt fortsätta från ett slags arbete till nästa. Åtgärder kommer inte att slutföras, och det arbete som utförs av resten av samhället kommer att förstås som alltför stort. Denna typ av psykisk störning börjar oftast sin egen i de första stadierna av livet. Trots ganska uppenbara och enkla symtom är denna sjukdom ofta inte igenkännlig hos barn, och dess manifestationer läses som en naturlig del av barns förlopp. Så vad är symptomen på ADHD hos barn?Så, alla är alltför orimliga. Symptomen kan visas i dag på dagis kommer också fortfarande ha gjort på samma sätt: barnet faktiskt outtömlig energi vulkan, har svårt att anpassa sig till reglerna område, nära räknas inte på turn, och rymmer upp mycket aggressivt i förhållande till enskilda barn. En annan dos av tröst övergång skapar problem för en bredare grad av utbildning - från barn att lära sig grundläggande reklam eftersom att ha en god förmåga att koncentrera uppmärksamhet, började de att skaffa information på en viss nivå och fortsatte att skapa öppna prövningar i siffror socialisering. Ett barn som lider av ADHD, att efter alla problem med även de mest populära aktiviteter som kräver hjälp från dem, förstår inte lärarens instruktioner, uppfyller inte de regler som införs av skolan. Nedan är en lista över andra symptom specifika för ADHD hos barn:

mardrömmar eller nattskräck,

permanent borrning på plats,

ovillighet att förändra,

lätt att bli arg

brist eller stor obehag med uppmärksamhet.

Naturligtvis kan inte varje barns dåliga beteende förklaras av sjukdom. Scenen är den nuvarande individen, lite annorlunda natur, ibland och för mycket eftergivenhet vid tidig utbildning. Men vid uppmärksamheten av ovannämnda symptom på ADHD hos barn kommer uppmärksamhet och eventuell applikation till en psykiater att anges.