Explosionsskyddat rokskap

Explosionsskydd är ett explosionsskydd som är ett av de viktigaste livet i zoner som hotas av en sådan explosion. Planen för korrekt förebyggande av tändning eller eld bör förberedas med ett bra explosionsskyddssystem. Dessa lösningar kommer främst att användas i hela fält som riskerar brand i någon skola.

Samtidigt behandlas de diskuterade systemen överallt där det finns explosivt damm i industrin. Explosionsskyddssystemet samlar huvudsakligen på explosionsskyddssystemet. Denna process handlar i första hand om att erkänna det första skedet av en explosion. Använd sedan en åtgärd vars syfte är att eliminera explosionen i enheten. Som en följd av detta upprepas explosionen inte själv och undertrycks samtidigt efter tändning. Allt detta innebär att elden inte rör sig. Den diskuterade metoden är en av de vanligaste metoderna för skydd mot explosion, och när den når den skyddar den mot dess effekter. Det minskar explosionsändarnas ändar. Denna fas består av sådana detaljer som släckning av gasflaskor, tryckgivare, optiska sensorer, dammsensorer och kontrollpaneler. Nästa steg är att lindra explosionen. Denna process består huvudsakligen av utsläpp av explosionseffekterna utanför den skyddade enheten. Som ett resultat återgår trycket i anordningen till medelvärdet. Bland avlastningssystemen finns dekompressionspaneler, flikar med en självstängande enhet och & nbsp; flamlösa lindningssystem. Det här steget i förebyggnadsskyddssystemet är explosionsens urkoppling. Det finns den sista stilen som skär av explosionen. Dess karaktär är först och främst stängning av rörledningar eller kanaler. Varför? Först och främst eftersom de två tidigare metoderna eliminerar endast effekterna av eld. Vissa explosionsrester kan emellertid komma genom rören och kanalerna, vilket kan orsaka sekundära explosioner som blir alltmer aggressiva i resultaten. Avskärningssystemet lider följaktligen av förebyggandet av de redan nämnda sekundära explosionerna. Till exempel är dessa släckande gasflaskor, avstängningsventiler, avstängningsventiler, explosionsavstängningssystem, avstängningsventiler och liknande.