Fysiska arbetsforhallanden

Personstörning är en typ av psykologisk degeneration, vars parter är de djupt rotade och kontinuerliga mönstren av relationer med den plats som gör det omöjligt att agera i samhället inom räckhåll för allmänt accepterade normer. Källan till alla typer av störningar kan vara upplevelser som vi inte ens upplevde i barndomen, men dessutom senare i livet, rädsla eller till och med bristande uppfyllande av grundläggande livsbehov.

djupt rotade personliga kännetecken, som dessutom i hög grad dras om i domstolen till hela egenskaperna hos en frisk man,brist på förmåga att anpassa sig till ärendet - detta bevisar att en känd karaktär i några få fall kommer att lagras djupt på samma sätt,alla inbäddade funktioner visas inte alls som en slags uppfattning av verkligheten, utan också i framgången för planering och känslor i relation till varandra och efterföljande människor. Den behandlar denna beslutsamhet också, det känns särskilt under relationer med andra typer, som i framgången för karaktärer med personlighetsstörningar är allvarligt defekta,karaktärerna hos karaktärer med störningar utgör ett allmänt mönster av en annan, annorlunda personlighet, och de är inte individuella beteenden till följd av fångst i en vacker situation.

Du kan lära dig många sätt på personlighetsstörningar, från de som kännetecknas av utmaningen att vara dig själv, helt oskadlig, till att försöka få sår på nya människor. Följande är de mest kända typerna av psykiska störningar:

schizoid personlighet - en person som är denna personlighetsstörning har ofta intrycket av att en mycket tung och oemotionell person går till en privat värld. Vid det första mötet av denna typ placeras en man mycket distanserad och full, till och med några empatiska. Hans tankar är väldigt excentriska och / eller ovanligt originella. Schizoidens känslomässiga tillstånd kommer att synas i dräkten; denna anställd kommer att hålla en god och hälsosam klädstil, ibland excentrisk, men han kommer aldrig att följa mode eller den allmänt accepterade lagen om vad som faller ut. Orsakerna till att falla i denna art av störning är inte exakt kända eller definierbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i en liten ålder av människan, andra tvärtom. Psykiatriker baserar sin bedömning på patientens utseende såsom brist eller försummelse av livet till tillfredsställelse av sina egna nöjen, känslomässig kallhet, brist på intresse för både beröm, när också kritik, att vara fri och ovilja att ändra denna period.känslomässig nöd - ger två typer av kvinnor med känslomässig nöd: impulsiv typ och gränsöverskridande klient. Hos kvinnor med båda typerna av dysfunktion kan man observera en stor impulsivitet utan känsla för konsekvenser, snabbt brister med obegränsad ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Båda typerna av känslomässiga chocker har dock en ganska betydande skillnad. En impulsiv person, eftersom han / hon inte har hand om kärleken och underhållet som mest sker i extrema former, klagar dessutom på stor psykologisk spänning. Borderline är en farlig gren av emotionell nöd, eftersom hoppande humör hos en person som lider av den senaste mentala störningen är så fantastiskt och snabbt att de i de flesta fall skickar till självmord.Rädsla - denna typ av störning är ganska tydlig och förståelig för läsarna. Det betyder att den lidande personen är rädd. Emellertid kan dess rädsla vara bokstavligen varje handlingsplan och innehålla föremål. Konsekvensen är att man undviker positioner och fenomen som orsakar ångest hos patienter, vilket i bästa fall endast leder till ämnen i social handling, på kortast och till och med självmord eller aggression riktad mot andra människor. Det finns olika typer av fobier, såsom araknofobi, homofobi, klaustrofobi eller till och med pediofobi (rädsla för dockor, trishideafobi (rädsla för 13 och fortfarande pedofobi (rädsla för barn eller till och med aerofobi (rädsla för luft.beroende - vi talar inte om den andra typen av beroende. En person med störningar av personer på bakgrund av sina funktioner är helt enkelt beroende av en annan person. Den kan inte klara sig utan ledtrådarna från sina anställda, det tillåter främlingar att fatta beslut som är relevanta för patientens livsförändringar, är inte medvetna om oberoende beslutsfattande, är ensidig och för undergiven.

Lagen är att i princip inte finns någon människa, vilket viktigt med ett varmt hjärta att utbyta i friska summor. Men om den grundläggande egenskapen slutar oroande överdrivna är det viktigt för vår säkerhet att få åsikt från en psykiater.