Human capital management for chefer inom idrott

Hantering av mänskligt kapital är ett farligt område. Brist på vetenskap i den nuvarande avdelningen har redan lett många företag till slutet. Varför är skicklig hantering av bra material väldigt viktigt?

Människan måste känna sig djup i företagetOvan var och en bör tänka på vad som uppenbarligen är ovan nämnda fält. Vissa har felaktig tro på att kapitalförvaltningen är bra, så det är inte konstigt hur manipulationen fungerar. Faktum är dock att frågan om denna gren av affären är att främst få människor att känna sig långt borta i ett nära företag. Som jag skrev Andrew Carnegie, en industriist som är en välkänd drink av olika gäster i världen: "Folk arbetar för pengar, men de kommer att följa dig en extra mil, om du visar dem påverkan, kommer du att belöna med beröm och tillstånd."

System av motivation och belöningarI praktiken består humankapitalförvaltningen i att använda metoden för belöningar och motivationer. Det är först och främst att gästen borde känna sig bra i det lokala företaget, för då brukar jag vilja sälja, arbeta och inkomst. Det bör förstås att polsk verksamhet är inriktad på människor som är som organ mellan män. Om organen är skadad, kommer kroppen inte vara bra. Det bör också förstås att anledningen inte bara är kontantbonusar (som är kända för att de behövs, de leder till snabbare anslutning av människor till deras företag, men också premiärer. Det är en bra praxis att berömma en anställd för mycket förberedt arbete, att komma till honom med respekt och vänskap. Å andra sidan bör vi veta att vi har rätt att påpeka ett misstag till en person som inte utför sina uppgifter korrekt, så att om vår varning inte hjälper, släppa hon ut och ta en mer erfaren medarbetare.

Stämningen i positionJag arbetade en gång i företag, varifrån en kvinna släpptes. Orsaken till lösningen var mycket användbar - hon kände sig inte exakt i företaget, hon hade intrycket att chefen inte betalade sin respekt, det vill säga med presidenten ingen aning om den specifika hanteringen av mänskligt material. Efter några veckor fick kvinnan, som hon var högkvalificerad, jobbet i rätt position i ett konkurrenskraftigt företag. Och nu, nästan en månad senare, ringde presidenten till henne med behovet av att återvända till positionen och löften om större vinst. Och du vet vad den här kvinnan har utvecklat? Hon vägrade att i ett annat namn var stämningen mycket intressantare, och hon kände sig bättre där. Sammanfattningsvis ger vägen till intressant resursförvaltning inte bara bonusar utan också möjligheten att skapa en bekväm atmosfär i konst, eftersom en bra person fungerar bättre.