Kassa skarpa er a285p

Varje företagare som har ett kassaregister i ett enkelt företag kämpar varje dag med olika problem som dessa rätter kan skapa. Liksom all datorutrustning är kassaregisterna inte fria från beslut och ibland förstör. Inte alla affärsägare vet att i alla delar som arkiv behålls med kassaregister bör de ha en sådan sådan enhet - idag i händelse av en uppdelning av den här nyckeln.

Bristen på ett kassakontot vid vidare försäljning av varor eller assistans kan leda till att straffkontoret lägger på påföljder, eftersom det kommer att förhindra att säljlistan bryts i samband med brytningen av huvudanordningen. Dokument som lagrats med kassan ska innehålla en finansiell kassa servicebok. I det här fallet är inte bara alla reparationer gjorda till enheten, men också råd om att finansiera kassaregisteret eller utbyta sitt minne. I servicekonst måste det unika numret också anges, vilket har givits till kassan av skattekontoret, företagets namn och adressen till lokalerna där kontanterna tas. Alla uppgifter behövs för skattekontorskontroller. Eventuella förändringar i kupens sinnen och dess förändring hör till övningarna av en specialisttjänst, vilken varje företagare som använder kassaregister borde ha tecknat ett kontrakt. Vad mycket - du borde informera skatteverket om alla förändringar i kassatörens tjänst. Försäljningen på skattemängder bör genomföras löpande, så om kassan är full måste yttrandet bytas ut för en annan, samtidigt som man kommer ihåg att läsa minnet. Läser kassaregisterets minne att det borde vara - även när det är reparation, som endast gjordes av en auktoriserad enhet. Dessutom ska denna verksamhet slutföras i närvaro av en anställd hos skatteverket. Från läsning av skattekassan skapas ett lämpligt protokoll, vars kopia sänds till skattekontoret och nytt för entreprenören. Det måste hålla protokollet ihop med ytterligare dokument relaterade till kassaregistret - dess frånvaro kan påverka påföljd av kontoret.