Krakow kassa

Förr eller senare kommer det att finnas tid för varje företagare där han kommer att kräva att få skattemässigt belopp till sitt eget företag. För närvarande finns det emellertid ett problem, eller finns det omedelbart villigt till målet?Nu behöver du inte installera det först. Att installera kassan är inte så stort, jag tror att alla efter att ha läst det här dokumentet kan hantera det ensam.

Prolesan PureProlesan Pure - En effektiv lösning på viktminskningsproblem!

Var ska han börja bra?Det grundläggande steget är naturligtvis att köpa ett posnet termiskt kassaapparat. Det skulle vara långt borta att vi kommer att göra det cirka 3-5 veckor tidigare, det kommer att ge oss en närmare titt på den sista maträtten med hans förmågor. Den tid som vi ägnar oss åt träning med mängden i icke-skattemässigt läge kommer att hjälpa oss mycket senare konst och spara många nerver, för att inte tala om våra användares nerver.Om du redan är bekant med ditt kassaapparat ska du meddela det berörda skattekontoret dagen före planerad kassaregistrering.Meddelande är naturligtvis viktigt, skriv för hand.Efter att ha skrivit detta uttalande bör finansmodulen initieras. Så du kan göra det i förväg, men vi kan aldrig vara sena med ditt nuvarande jobb.Denna tjänst spelas av en auktoriserad kassasystem. Under tjänsten fyller servicetekniker också ut serviceboken, dessutom förseglas beloppet med en ledningstätning med servicecentret.Efter att ha inlett skattemodulen, senast sju dagar, slutför och skicka nästa material till vårt skattekontor. Det finns det senaste trycket "Meddelande till skattebetalaren om platsen för installationen av kassaregistret". Ett sådant dokument tillhandahålls av en servicetekniker under avgiften utan kostnad. På utskriften anger vi all information om vårt eget namn och kassaapparat - dess serienummer, unikt, vi ger platsen för installationen och datum för skatter och skyldigheter.Det är värt att ansvaret för att lämna in ett sådant dokument ligger hos skattebetalaren. Vi rekommenderar och behåller den erhållna kopian av dokumentet.Efter "finansiering" av kassan utfärdar skattekontoret det tredje numret - registreringsnummer. Antalet markerat på valutan i skolan, till exempel med en vattentät markör. Dessutom anges det i serviceboken i ett normalt fält. Detta nummer är vanligtvis vid tidpunkten för inlämnande av handlingar om skattebefrielse till skattekontoret, ibland kan det tas emot med mer brev.Din bok, kompletterad med webbplatsen, är oerhört viktig. Det är varje medborgares skyldighet att bära det inom fältet att använda ett kassaapparat.