Metan explosion i myslowice

Mining i vår region är den mest värdefulla i hela världen, och trots att metankolens sömmar är säkraste. Säkerhet har uppnåtts genom användning av olika tekniker och skydd, tack vare vilka vi begränsar möjligheten att antända eller explodera metan.

För att undvika metan explosion minimerar vi förekomsten av antändningsfaktorer som kan minimeras genom att implementera lämpliga anordningar. När det gäller gruvan eller på väggen, det vill säga, skulle förfäderna vilja levereras med elförsörjning kombinera och förstöra transporttransportörer. Det är bara produkten av gnistning av skadade kablar, vare sig skapandet av en elektrisk båge, närmar sig tändningen och explosionen av metan. Därför används typiskt explosionsskydd i alla elektriska apparater. Tack vare detta skydd som används i alla nuvarande enheter och institutioner, minimerar vi penetreringen av elpotentialen i metancentra, så att det i händelse av ett misslyckande kommer det ingen tragedi. Miners av elektriker som sitter i botten av gruvan är specialutbildade i explosionsskydd och flamskyddad avdelning så att de säkert kan göra vårt jobb för sig själv och andra underjordiska typer. Varje elektriker Dołowy vart femte år måste ta starten sådan utbildning avslutad med examen, så varför uppdateras hans sinne och känna igen de olika mönster och medlen för att uppnå flamsäker och explosionssäkra.Explosionsskydd och flamprovhet är därför en viktig komponent som används på någon gruva, tack vare vilken metan explosionsrisken minimeras.