Skydd av koszalin hus

Säkerhet är orsaken i vid mening, varje aspekt av dess vardagliga verksamhet. Tror vi dock att vi uppmärksammar säkerheten varje dag och lever med elens vilja? Självklart inte. När allt kommer omkring rinner vi inte runt lägenheten varje dag, kontrollera varje gång den elektriska installationen och konsistensen av gången.

Jordsäkerheten är delvis ansvarig för användarskyddet samt den goda användningen av den allmänt förstådda elinstallationen. Vad är deSkyddsledare är processer som utgör ett föremål som är elektriskt laddat med marken, och laddningen neutraliseras i denna form. Skyddsjordning är värt att skydda mot elektrisk stöt.Två vanligt förekommande är PE och PEN, dvs PE (skyddsledare ansluten i samtida TNS-installationer och PEN (skyddsneutral ledare som används i TNC eller TNCS-installationer.Det är därför en sjukdom i TNC-systemet att PEN utför funktionen av en neutral och skyddande ledare samtidigt. Detta vittnar om inget annat, så att den befintliga ledaren också existerar i enfasuppsättningar, den löper genom högströmsströmmar och i trefasystem utsätts den för belastningar som är en produkt av asymmetri i planen.Oavsett vilken tråd som används, det finns inga skämt med böcker med stil, du måste vara försiktig. Det kända ordstävet "elektriker tikar inte" återspeglas inte i den verkliga världen.Nu när du vet hur du ska ta hand om din egen säkerhet är det också värt att bekanta dig med resultaten som orsakats av dess defekt.Det vanligaste resultatet av felaktigt installationsskydd eller felaktig behandling är elektrisk stöt.Visste du att flödet av en trend i en bra kropp med en intensitet på över 70 skapar en olägenhet för livet?Vad kan en elektrisk chock sluta?I kortaste fall, till och med död, andra resultat är hjärtstopp, brännskador, medvetslöshet, muskelspasmer eller partiell vävnadsbränning.